Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort Klumpviken ca 1916


V5L1 1916 Klumpviken kompl

V5L1 1916 Klumpviken kompl bakUtefter stranden syns:

Ångbåten på ingående.
Lövsgatas undantagsstuga på Fyrudden
En förrådsbyggnad innanför bryggan
Klumpstugans brygga och badhus,
Eriksdals strandområde
Björkbackens brygga och badhus
Hyddans brygga och badhus


Längre upp i terrängen syns:

Sommarvillan Skogsudden (ovan förrådsbyggnaden)

Klumpstugan och bortom denna en förrådsbyggnad

Stora Kopparbo (bostad och uthyrning till sommargäster)

Längst till höger skymtar Eriksdals sommarvilla (för uthyrning till sommargäster)


Eriksdal

brukades på denna tid av Kalle-Pelle. På strandområdet syns delar av hans verksamhet:

Ett stort skjul som kanske utgör skydd för båtbygge eller för en snickeriverkstad.

Kalle-Pelles fiskarstuga (nästan helt skymd), som fortfarande finns kvar.


Fotot är taget från Frihems flaggstång.

Vykortet har ett dåligt tryck som medför att det är svårt att se detaljer.

Det är postbehandlat 1917 och fotot verkar taget högst något år tidigare.


Se jämförelse med andra foton tagna från samma punkt.