Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Kopparbos vanligaste vykort


1886 togs ett foto från bergen ovanför Fridhem. Fotot användes dels av Svenska Turistföreningen och dels av flera förlag som utgav vykort. Det äldsta kända vykortet är använt 1901.

Som vykort blev det mycket populärt. Det trycktes av många tryckerier i många utgåvor under åren 1900 till 1920. Ibland var det beskuret, ibland kompletterade man det med färg.

På denna sida visas några av de första utgåvorna. På sidan om missfärgade vykort visas hur man med färg kan förändra och fördärva ett foto.

1882 FotoSTF
Originalfototot? Utgivet av Svenska Turistföreningen.


Såldes i hela Sverige, fanns hos Åhlén & Holm

Många av vykorten är poststämplade långt från Kopparbo. De fanns till försäljning i hela Sverige. Det första postorder-företaget Åhlén & Holm tryckte upp kortet och det fanns till försäljning i deras katalog 1904 tillsammans med bl.a. bilder av kungafamiljen.


V5K8 1866 Klumpviken
Första kända vykortet utgivet av C. Nilsson i Norrköping. Ursprungsbilden är beskuren. Kortet är postat 1901.


V5K54a 1886 Fridhem AH
Färgat kort, postat 1905. Tryckt av Åhlén & Holm, Konsstryck, Insjön


V5K3a 1886 Fridhem
En av många färgade utgåvor. Skrivet 1904. Utgivet av Carl Nilssons Ljustryckeri Sthlm


V5K6 1886 Braviken st
Ursprungsbilden har färgats och beskurits på sidorna för att koncentrera bilden på Bråviken. Utgivet av Sv Litogr AB Sthlm. Ej postat.


Klicka på ett vykort för att se det i större format.


Fram till 1905 var det förbjudet att skriva hälsningar på vykortens adressida. Den fick endast användas för adressering och för Kungliga Postverkets frimärken, stämplar och noteringar. Därför tvingades man att skriva sina hälsningar runt eller på fotot.