Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort Bryggor och Fridhemsberget - ca 1940


V5Y1 1940 Bryggor

Fotot är taget ungefär från nuvarande vändplanen för Kopparbovägen. Vykortet är skickat 1951.

Bryggorna tillhör fastigheterna Hyddan och Björkbacken (nuvarande Koppabovägen 41 och 43). Den närmaste bryggan nådde man via en spång som lades ut på sommaren. Spången var indragen när fotot togs, det är alltså lite svårt att komma till båten!

Bryggorna har ungefär samma form ännu 2013, men är ombyggda sedan 1940-talet.

I bakgrunden syns fiskarna Wigrens fiskebod.

På Bråviken skymtar överste Cervells segelbåt.