Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort "Lövsgataängen från norr" - ca 1925


V3A1 1925 Lovsgata eng

Fotot är taget från bergen ovanför Johannelund (Klumpstugevägen 11). Man ser Lövsgataängen och de hus som fanns runt ängen 1925

Kortet är poststämplat 1926.

Huset till vänster är Eriksberg (Järngruvev 5). Konsumhuset har ännu inte byggts.

Mitt i bilden ligger Lövsgata gård med ladan bakom granen, uthus och garage. Man kan skymta huvudbyggnadens tak.

Dåvarande Lövsgatavägen går förbi Eriksberg och vidare i skogskanten. Till vänster om vägen skymtar Lövsgatas svinhus vars grundstenar finns kvar.

Till höger om Lövsgata syns husen på Bäckängen.


Se jämförelse med foto från 2011V3A1 1925 Lovsgata text
Kortet är skickat till Rut Edlund i Axelsberg. Avsändare är hennes kusin Hulda, född Edlund, gift Eklöw, som bodde i Höganäs.

1912c Rut Hulda Edlund
Kortets mottagare och avsändare