Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort Lövsgata - ca 1900

V2A3 1900 Lofsgata

Ett ofta använt vykort från Kopparbo. Det finns både svart-vitt och färglagt. Kortet är postat 1902.

Fotot är taget ca 1900 från berget bakom Bäckängsv 16. Fotot visar gården Lövsgata med ekonomibyggnader.

I bildens mitt finns ett litet bostadshus, den s k Bonnstugan som revs kring 1986

Bakom Bonnstugan skymtar en stor byggnad för ladugård, vagnslider, stall och lada. Den rasade 1964. Bakom ladugården syns Lövsgataängen.

På andra sidan den smala vägen ligger vedboden som revs på 1980-talet. Framför vedboden ligger huvudbyggnaden, numera Kopparbovägen 21.

Hitom huvudbyggnaden finns en stuga som fortfarande finns kvar på fastigheten Kopparbovägen 28.

Längst till vänster syns Sjöstugan, nuvarande Bäckängsvägen 18.