Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort Strandvägen ca 1912


Fotografen har stått nära vägkröken nedanför fastigheten Skogshyddan, nuvarande Kopparbovägen 29.

Där vägen försvinner längst bort i bilden har det några år senare tagits ett foto åt andra hållet som visas på ett annat vykort.

Ca 50 m från fotografen, vid spjälstaketet, har det något senare tagits ett annat foto som syns på vykort av en sjöbod.

Bakom fotografen finns bryggan som visas på ett vykort på ångbåtsbryggan.

V5G3 1913 Strandv
Det äldsta hittills funna vykortet är postbehandlat 1912.


Strandvägen går genom ett naturskyddat område. Den har samma dragning som för 100 år sedan och är omgiven av mäktiga men ibland vindpinade tallar.

Förändringar vid en jämförelse mellan gammalt och nytt foto:
- granar har fått vika för tallar
- plank och förrådsbod har tilkommit
- vägbanan har asfalterats


F2014 Strandv
Ungefär samma vy 2014