Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort "Ångbåtsbryggan" - ca 1912


V5H1 1912 Bryggan

Fotot har antagligen tagits från ångbåten. Förutom bryggan visar det fastigheterna Skogshyddan och Kopparbo (Kopparbovägen 29 och 31).

Bildens dominerande inslag är förråds-byggnaden som många år låg i vägen för fisktransporterna på land. Den ersattes 1996 av en bastu på andra sidan vägen.

Bakom vänstra bryggan skymtar lådor i vattnet som eventuellt kan ha använts som sumpar.

Vykortet postades 1913 på ångbåten av en passagerare som skriver entusiastiskt om den vackra trakten. Det är stämplat med ångbåtsstämpel.