Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Vykort

Vykort "Ångbåtsbryggan" - ca 1912


V5H1 1912 Bryggan

Fotot har antagligen tagits från ångbåten. Förutom bryggan visar det fastigheterna Skogshyddan och Kopparbo (Kopparbovägen 29 och 31).

Bildens dominerande inslag är förråds-byggnaden som många år låg i vägen för fisktransporterna på land. Den ersattes 1996 av en bastu på andra sidan vägen.

Bakom vänstra bryggan skymtar lådor i vattnet som eventuellt kan ha använts som sumpar.

Vykortet postades 1913 på ångbåten av en passagerare som skriver entusiastiskt om den vackra trakten. Det är stämplat med ångbåtsstämpel.

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss