Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Bredhåll - ett försvunnet kulturminne


Fiskarnas bomullsnät måste torkas och repareras varje dag. Man byggde upp ställningar där näten kunde hänga. Under och omkring ställningarna måste terrängen hållas ren så att inte näten fastnade. Området kallades för bredhåll.

Bredhåll fanns i anslutning till många av fiskebodarna och bryggorna. Under 1940-talet fanns det minst 9 bredhåll från Fritiof Gustafssons längst i väster till Wigrens längst i öster.

Numera finns inga spår av bredhållen. Men några finns bevarade på bild.


1882 Vykort Fridhem del bred1925 Vykort Frid bred
Klumpstugans bredhåll (foto 1886). Till höger: Wigrens bredhåll (vykort 1925)


1955c Fritiofs bod bredhall
Bredhåll ovanför Fritiof Gustafssons fiskebod 1955.


195x StrandvyBackangen
Bäckängens bredhåll (foto 1954)


1925c Bad bredhall
Sjöstugans bredhåll (foto 1925)


1 varp = 4 skötar

När skötarna samlades in från bredhållen knöt man ihop 4 skötar och lade i en hög. Högen hölls ihop med ett rep som hade ett speciellt spänne av trä. Detta kallades för en varp. Skötarna lades sedan ut 4 i rad.