Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Sjöbodar, fiskarstugor och badhus - ett kulturarv under föränding


Fiskarstugor

Kopparbo växte fram som ett fiskesamhälle i slutet av 1800-talet. Arbetsplatsen var stranden och vattnet. Men man bodde inte alldeles intill vattnet eftersom det där var fuktigt och kallt. Istället byggde man små sjöbodar där man förvarade sina redskap. Några bodar gjordes så stora att de kunde användas för övernattning.

När fisket miste sin lönsamhet och yrkesfiskarna försvann i mitten av 1900-talet, upphörde också underhållet av fiskarstugorna. En del fick ändrad användning som badhus eller förråd, medan andra fick förfalla.


2008 Sjobodar
Sjöbodar vid Bäckängsviken 2008


Badhus

När sommargästerna började komma i början av 1900-talet, byggdes också små badhus. De placerades ibland på en brygga. Badhusen byggdes i allmänhet så att man kunde demontera dem på vintrarna


Markägaren ville få bort sjöbodarna

Många av sjöbodarna och badhusen byggdes efter överenskommelse på annans mark. Men så småningom krävde markägaren att man skulle riva eller flytta sitt lilla hus.

Detta inträffade t ex när Sjöstugan upphörde att vara en bostad för fiskare och istället köptes av en sommargäst som ville ha tillgång till hela sin strand.

Det inträffade också när Tåby sockenallmänning sålde sommarstugetomter och därigenom ville ha sin strand allmänt tillgänglig.


Kulturminnen

Men några av de gamla fiskebodarna finns ännu kvar, antingen på egen mark eller med servitut. De är oftast renoverade att passa som badstugor eller enkla övernattningstugor. Det har också byggts en del nya sjöstugor som har samma syfte.

Bland bilderna som visas på sidorna om Strandlinjen finns det många bodar. De visar hur stranden och sjöbodarna har sett ut under olika tider. De som finns kvar kan betraktas som kulturminnen.


1930c Vykort Klumpv fr Fridhem
Sjöbodar vid Klumpviken 1933