Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Wigrens strand och fiskebod


L J Petterssons (Kopparbokungen) dotter Anna gifte sig 1901 med fiskaren Emil Wigren. De fick disponera ett område på stamfastigheten som kallades Berga. De fick också disponera en bit av stranden längst bort i väster.

När dödsboet efter L J Pettersson sålde stamfastigheten avstyckades Berga och man tecknade servitutsavtal som bekräftade den tidigare muntliga överenskommelsen hur Wigrens fick disponera stranden:


På det aktuella strandområdet hade man långt tidigare byggt upp en stenpir. Där fanns också en fiskebod, byggd kring 1900, brygga samt uppläggningsplats för båtar och nät.
1925 Vykort Frid bred
Wigrens område med bredhåll, fiskebod och brygga, ca 1925.


2010 Klump13 sjobod
Fiskeboden 2010
Fiskeboden finns fortfarande kvar. Det berättas att Anna Wigrens faster Kristina Karlsson under några somrar fick bo i den lilla boden. Hon kunde då tjäna extra pengar genom att hyra ut sin ordinarie bostad Eriksdal till sommargäster.


"För styckningslottens ägare medgives att å stamfastighetens strand hava sjöbod med badhus och brygga samt att å stranden närliggande område hava tvenne bredhåll (plats för upphängning av skötar). Tills vidare må för nämnda ändamål användas de områden, som nu brukas därför av undertecknad Vigren....."


1945c Harald o Emil Wigren vid sjobod ret
Harald och Emil Wigren arbetar vid sin strand ca 1945


1945c Wigrens i boat
Harald och Emil i sin båt ca 1945