Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Klumpvikens strand under 130 år


Kopparbos östra dalgång finns visad på många vykort. Korten visar hur byggnader och landskap har förändrats. Korten har inspirerat till bildberättelsen om dalgångens historia.
Klicka på korten för att se dem i fullt format!


Fotona är tagna från ungefär samma vinkel. Fotografen som tog äldsta bilden har stått längre upp, de tre nedre fotona är tagna från samma punkt, berget med Fridhems flaggstång.


Äldsta vykortet 1886

Klumpviken 1886

Fotot kan tidsbestämmas eftersom huset Kopparbovägen 31 är under uppförande. Fotot är taget från bergen ovanför Fridhem.

Man ser Kopparbo brygga, som måste ha orsakat invånarna stort arbete. Man ser huset som kallas Klumpstugan samt några uthus och lador som också ingår i torpet lilla Kopparbo.

Men det finns inga byggnader och ingen väg utefter stranden. Man ser ett stort bredhåll för fiskenäten


Mellankortet 1916

Klumpviken 1916

Utanför bryggan ligger en ångbåt som trafikerar linjen mellan Norrköping och Nyköping. Bortom bryggan ligger Kopparbokungens undantagsstuga.

Innanför bryggan ligger en förrådsbyggnad som under många år låg i vägen för fisktransporterna. Man ser också en skymt av Kopparbovägen 29.

Klumpstugan har fått fler fönster men torpstället Lilla Kopparbo avregistrerades 1894 och flera av uthusen har rivits. Istället har det uppförts en präktig tvåvåningsbyggnad som under somrarna hyrs ut till sommargäster. Den kommer att kallas Stora Kopparbo. Längst till höger skymtar ett annat hus som också används till sommargäster.

Vid stranden har det byggts en fiskarstuga och i övrigt har det uppförts flera bodar och ett skjul för någon typ av lokal verksamhet. Virke finns staplat. Stranden med bodarna har fyllts ut och det har också byggts en väg.


Nedre vykortet 1933

Klumpviken 1933

Klumpstugan har friköpts och byggts ut med veranda. Staket och syrenhäck omgärdar trädgården. Utanför tomten används ängen fortfarande för jordbruk. Man kan ana bäckfåran mitt på ängen.

Stranden har rensats upp. Brygghus och bryggor har försvunnit eller ersatts. I högra nedre hörnet skymtar fiskarna Wigrens brygga.


Foto 2013

Klumpviken 2013

Dalen består nu av fritidshus och stranden används inte längre av yrkesfiskare.

Den gamla Klumpstugan har byggts till ytterligare. Ängen framför Klumpstugan har avstyckats och där byggdes 1975 en Västkuststuga. Det har vuxit upp en jättetuja och även tallar så övre delen av dalgången skyms trots att fotot är taget tidig vår..

Flera små sjöstugor har uppförts men Kopparbokungens undantagsstuga och Kalle-Pelles fiskarstuga står kvar.