Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Bryggor i öster


Genom århundraden har människorna byggt bryggor. Genom århundraden har naturen raserat dessa bryggor. Det är bara en sak som är säker: Alla bryggor kommer att rasa. Det är bara en tidsfråga.

De gamla fiskarna visste att inga bryggor i längden står emot is och stormar. De byggde därför enkla bryggor som måste läggas på land innan isen kom. Sommargästerna har sedan 1930-talet lagt ner stora resurser och försökt bygga bestående bryggor.

En envis människa kan underhålla sin brygga men förr eller senare kommer vintern eller stormen som knäcker bryggan. Bryggan må vara av stål, trä, sten eller betong.2002 Klumpviken van
Bryggorna i Klumpviken. Foto våren 2002 från en sky-lift.

2002 Rasade bryggor
Bryggor 100m längre västerut, våren 2002, sedan högvatten och storm har rensat rent. Sedan inträffade samma sak 2005 efter stormen Gudrun.


2010 Stranden
Bryggorna vid Klumpviken den kalla vintern 2010