Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Klumpviken


2013 5Klump
Foto 2013


Idag är det små sjöstugor som ligger vid stranden. De syns på sidan om Klumpvikens Sjöstugor.

I mitten syns Kalle-Pelles gamla fiskebod, byggd i slutet av 1800-talet. Väster om den står numera en sjöstuga, som i början av 2000-talet ersatte den fallfärdiga gamla fiskebod som ursprungligen stod nedanför Naturvårdsområdet.

Se sidan Klumpvikens Sjöstugor.

Förr var det bara fiskarstugor och sommargästernas Monterbara badstugor.

De flesta husen utefter stranden har funnits i över 100 år. Detta syns bl a när man jämför två kort från 1914 och 2010