Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Fridhems sjöstugor och badhus


Fram till 1950-talet fanns det en ångbåtsbrygga nedanför Fridhem. Innanför bryggan låg det en sjöstuga och på bryggan en badbod. Båda revs ungefär samtidigt som bryggan upphörde att fungera. Den större sjöstugan ersattes på 1960-talet av en ny som revs 2012. Badhuset byggdes 2012 på en ny, mindre brygga


1920 VykortFridhemsvillor
Fridhems sjöstuga och badhus från vykort 1920


2012 Kopparbov48 stugor
Samma perspektiv 2012. Ca 90 år senare fanns det alltså fortfarande sjöstuga och badhus på ungefär samma plats. Det större huset revs strax efter fototillfället.


1938c Fridhems brygga
Fridhems ångbåtsbrygga under sin storhetstid, ca 1938


2013 FridhemBadstugor
När Fridhem delades byggdes det en sjöstuga på den östra fastigheten. Foto 2013 då sjöstugan till vänster hade rivits.