Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Fridhem


2013 6Fridhem
Foto 2013


Sedan fotot togts har det byggts flera nya hus.

Mellan träden kan man skymta familjen Wigrens gamla fiskestuga.

Öster om denna står en sjöstuga som tillhör Kopparbovägen 47 och som byggdes på 2000-talet.

Mellan de två husen Kopparbov 47 och 48, på platsen för den lilla badstugan, ligger från 2015 en nybyggd villa, Kopparbov 46.

Från Frihemsberget har det genom åren tagits många fotografier av stranden bortom Klumpviken. Flera av dem har utgivits som vykort. Man kan därför t ex se hur stranden har förändrats under 130 år. Se Utveckling 1882 - 2013.

Stranden kan förändras snabbt, efter en kraftig storm eller en hård vinter, vilket syns på bildcollaget Bryggor i öster.

Nedanför Fridhem kan man fortfarande se resterna av den gamla ångbåtsbryggan. Numera finns där Sjöstugor som tillhör fastigheterna Kopparbovägen 48 och 49.

Öster om Fridhem är det nästan omöjligt att ta sig fram utefter stranden. För att komma åt öster måste man ta sig upp i bergen. Där kan man å andra sidan få härlig utsikt över Kopparbo, Vikbolandet, Norrköping och det inre av Bråviken