Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Stugor vid bryggan


Undantagsstugan

Kopparbokungen Lars Johan Pettersson byggde sig en undantagsstuga nere vid ångbåtsbryggan i början av 1900-talet. Han bodde där (åtminstone på sommaren) från 1910 til 1920. Från stugan hade man en bra kontroll över båttrafiken och fyren.

Stugan har renoverats och står fortfarande kvar på fastigheten Kopparbovägen 29.

På nedre bilden syns också den bod där fyrvaktaren förvarade fyrens gasoltuber


1945c Undantag2001 UndantagUndantagsstugan ca 1930. Till höger: Samma stuga 2001


2013 Undantag
Den gamla förrådsboden till vänster, foto 2013.


Förrådsbyggnaden

Från början av 1900-talet stod det en förrådsbyggnad vid bryggan. Den har också kallats brevlådebyggnaden.

Den tillhörde fastigheten Kopparbovägen 31 som senare inredde en bastu i byggnaden. Men den stod i vägen så den revs kring 1995 och ersattes av en bastu på den egna fastigheten.


1912 Bryggbod1955c Bastu
Del av vykort 1912. Till höger: Foto 1955.