Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Kopparbo fyr


Fastigheten Kopparbovägen 29 omfattar en udde mot söder där det tidigare låg en fyr. Den kallades Kopparbo fyr och var byggd 1886. Udden kallas för Fyrberget. Fyren syns dels på fotot till vänster, dels på två vykort nedan.

Senare ersattes fyren av en ny fyr ute i farleden vid Algersgrund (kallad Alingen). En ny fyr byggdes också nedanför Vildmarkshotellet.

Bredvid fyren stod ett hus med gastuber. Tuberna lagrades här även senare för fyren vid Algersgrund och roddes ut av fyrvaktaren.

Lars Johan Petterson skötte fyren under sin tid. 1917 erhöll han t.ex. 150:- för tjänsten som fyrvaktare. Denna syssla övertogs efter hans död av sonen Ivan Pettersson som var fyrvaktare även efter sin flytt till Stora Kopparbo.

Se Fyrudden täckt av isvallar


1940c Fyrudden
Fyrudden ca 1920


V5G1 1930 Fyren340V5F1 1910 Fyrberget340
Fyr
och Fyrberget på två gamla vykort.