Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Badbryggan


I början av 1970-talet föreslogs att den förfallna ångbåtsbryggan skulle rustas och användas som badbrygga men då fanns det inte tillräckligt stöd för detta.

1984 föreslog styrelsen igen att man skulle bygga en ny badbrygga på gamla ångbåtsbryggans plats. Ett lån på 15.000:- skulle behövas för detta men medlemmarna röstade åter ner förslaget.

1995 års styrelse lyckades få igenom ett beslut om att anlägga en badbrygga som kostade ca 17.000:-. År 2006 kompletterades den med ett soldäck vid stranden. 2013 fick bryggan nya stolpar i en omfattande reparation.


2003 Bryggor mot ost2006 SoldecksarbVy mot öster hösten 2003 med badstrand och badbrygga. Till höger: Soldäcket anläggs arbetsdagen i oktober 2006.


2007 Knytkalas
Knytkalas med ca 70 personer på brygga och soldäck en av de få fina sommarkvällarna 2007


2012 Badbrygga
Soldäcket våren 2012. Se när det används av badande.