Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Ångbåtsbryggan


Kopparbo var beroende av båttrafik

Den mesta trafiken till och från Kopparbo skedde förr över Bråviken. Man använde i början privata roddbåtar eller segelbåtar. Se Bråvikentrafik.

Regelbunden båttrafik kom i gång 1877 när skärgårdsångaren "Bråviken" började trafikera linjen Näfvekvarn - Norrköping. Men förmodligen kunde båten inte lägga till i Kopparbo förrän kring 1890 då ångbåtsbryggor anlades nedanför fastigheterna Kopparbo och Fridhem. Förmodligen bekostades bryggorna av ägarna till dessa fastigheter.

Ångbåtsbryggan nedanför Kopparbovägen 31 ägdes från 1916 av stamfastigheten och blev en central punkt för kommunikationer och fisketransporter. Men den krävde mycket underhåll. Från 1935, när vägföreningen startade, diskuterades bryggan på varje årsmöte. 1941 var den i så dåligt skick att en nästan ny brygga måste byggas. Detta skedde med bl a 51 st ca 5 meter långa pålar.

Fram till 1947 gick ångbåtarna regelbundet, men då hade landsvägstrafiken konkurrerat bort båttrafiken.


1954 Bryggan LarsG
Foto 1954


Ångbåtsbryggan - en samlingspunkt

Under bryggans 50-åriga storhetstid var den en samlingspunkt för orten. Fiskarna landade sina fångster där för vidare transport med båt eller bil till uppköparna. Sommargästerna kom till bryggan med sitt bohag. De tog turbåten in till arbetet i Norrköping varje morgon kl 7.00.

Sedan den reguljära båttrafiken upphört fick bryggan förfalla. Rederi AB Sightseeingbåtar begärde 1970 att få använda vägarna och bryggan för transporter till och från Djurparken. Men vägföreningen avslog denna begäran.

Nu har ångbåtsbryggan blivit badbrygga och är åter en samlingspunkt.


1953 Bryggan
I väntan på rundtursbåten 1953