Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Bryggområdet


2013 4Brygga
Foto 2013


På Fyrberget stod tidigare Kopparbo fyr. Kvar finns endast det lilla huset där man förvarade fyrens gastuber

Öster om Fyrberget står Lövsgatas gamla undantagsstuga, Den tillhör numera fastigheten Kopparbovägen 29 och är modifierad till sjöstuga.
Den visas på Stugor vid bryggan.

Centralt i Kopparbo ligger den allmänna Badbryggan som ägs av Vägföreningen. Innanför den har byggts ett soldäck. Bredvid ligger en privat brygga tillhörande fastigheten Kopparbovägen 31.

Tidigare låg här den gamla Ångbåtsbryggan som fram till 1950-talet var den viktigaste samlingspunkten i Kopparbo. Här samlades fiskarna för att skicka iväg nattens fångst och här samlades sommargäster och andra passagerare för resan till Norrköping.

Ångbåtsbryggan finns också med på ett vykort från 1916.

Innanför ångbåtsbryggan stod under många år en förrådsbyggnad som var i vägen för lastbilen som transporterade fisk.
Den visas på Stugor vid bryggan.

Ångbåtsbryggan och senare badbryggan har byggts om och reparerats många gånger. Foton visar en fallfärdig brygga 1962 och en bryggreparation 2013

Längst till höger syns Ivan-Pelles gamla fiskebod. På bryggan nedanför står en bastu, byggd på 2000-talet

Se sidan Klumpvikens Sjöstugor