Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Sjöbodar i väster


2008 SjobodarSmal
Sjöbodar vid Bäckstuviken 2008


Bilden ovan visar de stugor som finns kvar utefter stranden år 2013.

Ursprungligen fanns det en ytterligare bod bortom Falkberget längst till väster. För att nå denna landvägen gick man på en spång runt bergssidan. Men bod och spång är numera försvunna. Boden skymtar på ett gammalt vykort som visas i delförstoring nedan.

Alla bodarna är svåra att nå landvägen eftersom den tidigare vägen numera går på privat mark.

Se även en tavla, målad ca 1950.

Bodarna byggdes i början av 1900-talet, Markägaren gav sitt tillstånd till fiskaren och när denne slutade sin verksamhet övertogs boden och tillståndet av en arvinge eller annan person.

  • Från väster räknat ägdes bodarna på på 1950-talet av:
  • Hagstugan (försvunna boden)
  • Stenbäck
  • Fjuk
  • Gustavsberg
  • Bäckängen
  • Sjöstugan (tidigare Höganäs)


1953 Spangen Hagstugansbod
Lars Gustavsson står på spången till Hagstugans sjöbod 1953. Om kameran vänts åt andra hållet hade vi haft en bättre bild av den försvunna sjöstugan


Hagstugan och Fjuk låg uppe vid landsvägen, vid Gruvstugan. De som bodde där fiskade också utanför Kopparbo. Se Fiskare från Fjuk.

Väster om Bäckängens bod står ett nyare pumphus som ägs av Norrköpings Vatten.

Bodarna syns på närbilder. Det finns också en sida som visar vyer på strand och bodar från öst och väst.

Den östligaste boden står på mark som ingår i Bäckängsvägen 18.

Övriga står på kommunens mark. Dessa underhålls och disponeras numera av fastighetsägare i Kopparbo. Man kommer till bodarna genom att gå den långa trappa som ingår i Vandringsleden mot Marmorbrottet.


1940c Hagstugan sjobod
Stark förstoring av ett vykort visar Hagstugans sjöbod