Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Sjöbodar i väster - Närbilder


Runt sjöbodarna ser man spår av de gamla fiskarnas hårda arbete. Stora stenar har flyttats för att skapa en uppläggsplats för båten och för att få en stadig grund för sjöboden. Men bredhållen är borta och övervuxna.


2008 StenbacksBod2013 SjobodFjuk
Stenbäcks sjöbod, foto 2008. Till höger: Sjöbod byggd av fiskarna i Fjuk, numera upprustad, foto 2013.


1990 FritiofsBod2013 SjobodBeckGustavsbergs sjöbod, foto 1983. Till höger: Bäckängens sjöbod, framför kommunens pumphus. Foto 2013


2013 SjobodBeck18
Sjöbod på fastigheten Bäckängsvägen 16. Foto 2013

1940c Notfiske
Foto från 1945 då fiskebodarna användes för sitt ursprungliga ändamål.