Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Bodar vid backen


Lövsgata fiskebod

Bondgården Lövsgata hade sina båtar och fiskeredskap vid stranden nedanför backen till ångbåtsbryggan. Där hade man också byggt en fiskebod. Nära boden fanns också ett bredhåll.

När gården avstyckades ingick inte strandområdet utan det kom att ingå som del av den allmänna marken som så småningom ägdes av Tåby sockenallmänning. Men fiskeboden ägdes av Arthur Stenbäck som bodde på gården.

Efter en del förhandlingar.kom man överens om att Stenbäcks arvingar skulle få arrendera området kring fiskeboden så länge de ägde en fastighet i Kopparbo. Denna överenskommelse gäller även sedan Vägföreningen övertagit marken.

Nuvarande arrendeinnehavare äger fastigheten Kopparbovägen 28.

Boden används inte längre för fisket utan tjänstgör numera som förrådsbod.


1984 Lovsg sjobod
Lövsgata fiskebod 1984


2013 Lovsg fiskebod
Samma bod 2013


Axelbergs fiskebod

Nedanför backen står också Axelbergs gamla fiskebod. Den är renoverad och är nuera sjöstuga för fastigheten Kopparbovägen 25.


2008 AxBod
Axelbergs fiskebod, numera sjöstuga föt Kopparbovägen 25. Foto 2008