Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Strandlinje

Bäckmynningen


2013 2Beckmynning
Foto 2013


Strandområdet på Bäckängsidan har tillhört den gamla fisk- och jordbruksfastigheten Sjöstugan. Se Sjöstugans bodar.

Det finns också foton på Vinterfiske och Sommarbad.

Gården Lövsgata hade båtar och fiskarstuga vid strandpartiet nedanför gården, vilket kallades för Lövsgata hamn. Området avstyckades inte tillsammans med mangårdsbyggnaden utan kom att ingå i allmänningens mark som nu ägs av Vägföreningen. Vid sidan om detta område ligger Axelbergs fiskestuga. Stugorna visas på sidan Bodar vid backen.

Bebyggelsen runt bäckmynningen finns fotograferad vid många tillfällen. Det finns flera vykort som visar området från början av 1900-talet. Ett av dem visas som jämförelse med bebyggelsen 90 år senare.