*Uppdaterad 2017-04-23 -> Nyheter

  • 1

    Strandlinje

Kopparbo strandlinje


Översikt

Kopparbos utveckling har styrts av Bråviken och stranden.


Kopparbo har startat med stranden

Kopparbos utveckling är starkt kopplad till läget vid Bråviken.

Den första befolkningen sökte sig till platsen på grund av fisket. De byggde sina bryggor och bodar vid stranden. Resorna till bl a Norrköping skedde under hundratals år på Bråviken.

Sommargästerna sökte sig till Kopparbo på grund av stranden.

Därför är det naturligt att Kopparbo presenteras med utgångspunkt från stranden.


Strandvyer

Fotona nedan är tagna våren 2013, innan grönskan skymde för mycket. De är något förvanskade och perspektiven är ändrade för att t ex ett hus skall synas bara en gång.

På de stora bilderna med strandvyer kan man klicka på ett bostadshus och blir länkad till en sida med mer detaljer om den fastigheten.

Strandvyerna är från 2013 men texten ger länkar till bilder som kan visa hur det såg ut förr


Bodar i väster

Bodar i väster

Bäckmynningen

Bäckmynningen

Naturvårdsområdet

Naturvårdsområdet

Bryggområdet

Bryggområdet

Klumpviken

Klumpviken

Fridhem

Fridhem

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss