Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Snickarglädje


Några av de äldre husen har fantasifulla former på vindbrädorna. Många är sågade med samma mall så man kan anta att de gjordes under samma tidsperiod. Tyvärr finns det inga säkra årtal för när vindbrädorna gjordes.

Alla fotona är tagna våren 2014.


Dessa tre vindbrädor är sågade efter samma mall.

Karlslund (Järngruvev 17)

Karlslund (Järngruvev 17)

Eriksdal (Klumpstugev 16)

Eriksdal (Klumpstugev 16)

Stora Kopparbo (Klumpstugestigen 18)

Stora Kopparbo (Klumpstugestigen 18)


Övriga vindbrädor har egna mallar.

Berga (Klumpstugev 13)

Berga (Klumpstugev 13)

Bäckängen (Bäckängsv 2)

Bäckängen (Bäckängsv 2)

Råbäck (Kopparbov 11)

Råbäck (Kopparbov 11)

Eriksborg (Järngruvev 8)

Eriksborg (Järngruvev 8)

Stora Kopparbos senare utbyggnad har en helt annan mall

Stora Kopparbos senare utbyggnad har en helt annan mall