Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Snabbt om Kopparbo

Kopparbokarta


I inledningen till en tidningsartikel från 1944 kan man läsa:

När man åkt fram genom sommarklädda lövskogsdungar på vägen mellan Kolmården och Kvarsebo, kommer man fram till en liten skylt på vilken man läser ortsnamnet Kopparbo. Det är en oansenlig väg som leder ned mot det lilla samhället vid Bråviken.

Den går vid sidan om vad som en gång var en mäktig älvdal, på vars sidor granskogen står djup och orörd. I en idyllisk södersluttning ligger här det lilla samhället, som med åren har blivit ett sommargästernas paradis.


Kopparbokarta
Kopparbo ligger granne med Kolmårdens Djurpark. Man kör förbi Djurparksentrén söderut mot Bråviken.


2006 Dagens v namn


Namnet Kopparbo

har nog från början betecknat en enskild fastighet. Förleden koppar kan syfta på metallen, och då malmbrytning har förekommit i närheten ligger det nära till hands. Men den kan även syfta på yrkesbeteckningen koppare `åderlåtare, fältskär´. Efterleden -bo `bostad, gård´ är ofta en förkortning av -boda och det fornsvenska bodh ´förvaringsbod, för tillfällig vistelse uppförd bod eller koja´