Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Snabbt om Kopparbo

Köp och försäljningar efter 2004

Tid för lagfart  Adress  Fastighet  Köpesumma  Notering 
2019-06-15 Klumpstugevägen 11  Timmergata 2 400 000:-  
2019-05-12 Järngruvevägen 14 Timmergata 1:101 1 517 000:-  
2018-08-18 Kopparbovägen 24 Timmergata 1:98 1 750 000:-  
2018-07-13 Klumpstugevägen 4 Timmergata 1:89 1 303 000:-  
2018-07-03 Klumpstugevägen 10 Timmergata 1:93 1 800 000:-  
2017-06-30 Järngruvevägen 5 Timmergata 1:58 1 900 000:-  
2017-02-17 Kopparbovägen 20 Timmergata 1:73 1 335 000:-  
2017-02-01 Bäckängsvägen 2 Bäckängen 1:8 2 415 000:-  
2016-12-18 Klumpstugevägen 7 Timmergata 1:78 520 000:-  
2014-07-01  Järngruvevägen 21  Timmergata 1:104  800 000:-   
2014-06-16  Kopparbovägen 16 Timmergata 1:71  1 000 000:-   
2014-06-02  Klumpstugevägen 1  Timmergata 1:75  1 250.000:-  Inom familjen 
2013-12-03  Kopparbovägen 46  Timmergata 1:126  1 500 000:-  Avstyckning från 1:31 
2013-11-01  Kopparbovägen 11  Timmergata 1:11  1 600 000:-   
2013-10-01  Kopparbovägen 22  Timmergata 1:74  1 050.000:-   
2013-07-29  Kopparbovägen 12  Timmergata 1:69  850.000:-   
2013-07-01  Järngruvevägen 19  Timmergata 1:103  1 150.000:-   
2012-12-28  Järngruvevägen 11 Timmergata 1:80  1 045.000:-   
2012-10-31 Järngruvevägen 14 Timmergata 1:101 770.000:-  
2012-07-09  Litorinavägen 7 Timmergata 1:84 1 025.000:-   
2012-04-24  Järngruvevägen 21  Timmergata 1:104 450.000:-   
2011-11-01  Kopparbovägen 48  Timmergata 1:31  3 600.000:-   
2011-10-28  Klumpstugevägen 16  Timmergata 1:44  1 650.000:-   
2011-09-30 Bäckängsvägen 14  Bäckängen 2:1  1 450.000:-   
2011-07-01 Klumpstugevägen 2 Timmergata 1:90 1 350.000:-  
2011-06-30 Järngruvevägen 12 Timmergata 1:9 650.000:-  
2011-06-14 Klumpstugevägen 15 Timmergata 1:125 369.000:- Avstyckning från 1:42
2010-09-17  Kopparbovägen 18  Timmergata 1:72  600.000:-   
2010-06-28  Klumpstugevägen 13 Timmergata 1:42  2 000.000:-  
2010-06-15 Järngruvevägen 17 Timmergata 1:18 2 000.000:-  
2010-05-26 Kopparbovägen 19 Timmergata 1:85 960.000:-  
2010-03-26 Bäckängsvägen 20 Sköthagen 3:1 4 350.000:-  
2009-10-01 Bäckängsvägen 18 Sköthagen 3:2 1 565.000:-  
2009-05-20 Klumpstugevägen 10  Timmergata 1:93 1 150.000:-   
2009-04-30 Bäckängsvägen 13 Sköthagen 3:3 1 600.000:-  
2008-12-01  Järngruvevägen 11 Timmergata 1:80  345.000:-  
2008-05-30  Järngruvevägen 6 Timmergata 1:120  600.000:-  Obebyggd fastighet 
2006-12-18 Kopparbovägen 43 Timmergata 1:22  2 600.000:-  Inom familjen 
2006-10-02  Klumpstugevägen 3  Timmergata 1:76  550.000:-   
2006-09-28 Kopparbovägen 9 Timmergata 1:62 1 080.000:-  
2006-09-01 Järngruvevägen 15 Timmergata 1:21 625.000:-  
2005-04-01 Kopparbovägen 24 Timmergata 1:98 900.000:-