Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Snabbt om Kopparbo

Köp och försäljningar efter 2004

Tid för lagfart  Adress  Fastighet  Köpesumma  Notering 
2017-06-30 Järngruvevägen 5 Timmergata 1:58 1900000:-  
2017-02-17 Kopparbovägen 20 Timmergata 1:73 1335000:-  
2017-02-01 Bäckängsvägen 2 Bäckängen 1:8 2415000:-  
2016-12-18 Klumpstugevägen 7 Timmergata 1:78 520000:-  
2014-07-01  Järngruvevägen 21  Timmergata 1:104  800.000:-   
2014-06-16  Kopparbovägen 16 Timmergata 1:71  1 000.000:-   
2014-06-02  Klumpstugevägen 1  Timmergata 1:75  1 250.000:-  Inom familjen 
2013-12-03  Kopparbovägen 46  Timmergata 1:126  1 500 000:-  Avstyckning från 1:31 
2013-11-01  Kopparbovägen 11  Timmergata 1:11  1 600 000:-   
2013-10-01  Kopparbovägen 22  Timmergata 1:74  1 050.000:-   
2013-07-29  Kopparbovägen 12  Timmergata 1:69  850.000:-   
2013-07-01  Järngruvevägen 19  Timmergata 1:103  1 150.000:-   
2012-12-28  Järngruvevägen 11 Timmergata 1:80  1 045.000:-   
2012-10-31 Järngruvevägen 14 Timmergata 1:101 770.000:-  
2012-07-09  Litorinavägen 7 Timmergata 1:84 1 025.000:-   
2012-04-24  Järngruvevägen 21  Timmergata 1:104 450.000:-   
2011-11-01  Kopparbovägen 48  Timmergata 1:31  3 600.000:-   
2011-10-28  Klumpstugevägen 16  Timmergata 1:44  1 650.000:-   
2011-09-30 Bäckängsvägen 14  Bäckängen 2:1  1 450.000:-   
2011-07-01 Klumpstugevägen 2 Timmergata 1:90 1 350.000:-  
2011-06-30 Järngruvevägen 12 Timmergata 1:9 650.000:-  
2011-06-14 Klumpstugevägen 15 Timmergata 1:125 369.000:- Avstyckning från 1:42
2010-09-17  Kopparbovägen 18  Timmergata 1:72  600.000:-   
2010-06-28  Klumpstugevägen 13 Timmergata 1:42  2 000.000:-  
2010-06-15 Järngruvevägen 17 Timmergata 1:18 2 000.000:-  
2010-05-26 Kopparbovägen 19 Timmergata 1:85 960.000:-  
2010-03-26 Bäckängsvägen 20 Sköthagen 3:1 4 350.000:-  
2009-10-01 Bäckängsvägen 18 Sköthagen 3:2 1 565.000:-  
2009-05-20 Klumpstugevägen 10  Timmergata 1:93 1 150.000:-   
2009-04-30 Bäckängsvägen 13 Sköthagen 3:3 1 600.000:-  
2008-12-01  Järngruvevägen 11 Timmergata 1:80  345.000:-  
2008-05-30  Järngruvevägen 6 Timmergata 1:120  600.000:-  Obebyggd fastighet 
2006-12-18 Kopparbovägen 43 Timmergata 1:22  2 600.000:-  Inom familjen 
2006-10-02  Klumpstugevägen 3  Timmergata 1:76  550.000:-   
2006-09-28 Kopparbovägen 9 Timmergata 1:62 1 080.000:-  
2006-09-01 Järngruvevägen 15 Timmergata 1:21 625.000:-  
2005-04-01 Kopparbovägen 24 Timmergata 1:98 900.000:-  

Det ka verka som om listan inte är uppdaterad. Men det har alltså inte skett några försäljningar efter sommaren 2014!

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss