Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Skolor


Kopparbobarnen har alltid haft långt till skolan. Den första skolan startade 1847 vid kyrkan i Gamla Krokek och dit var det 6 km genom skogen. Vi vet inte om några barn från Kopparbo gick i den skolan. Sedan kyrkan brunnit ner kändes platsen ännu längre bort och 1907 ersattes den av en ny skola i Strömsfors. Men då hade barnen från Kopparbo sedan länge haft närmare skolor att gå till.

1862 öppnades en skola i Marmorbruket. Vägen dit gick på branterna nära Bråviken och där traskade alltså en hel generation av Kopparbos skolbarn fram till 1886 då det öppnades en småskola i Timmergata. Senare utökades den att även omfatta folkskoleklasser. 1905 byggdes nytt skolhus. Då fick skolbarnen istället traska Stenbrinksvägen som var något kortare men säkerligen lika mörk på vintern.

1920 byggdes en skola vid nya kyrkan nära Sandviken. 1950 byggdes centralskolan i Krokek och till en början gick klassena 3-7 i denna skola medan de mindre barnen gick kvar i Timmergata. Men så småningom överfördes även småskoleklasserna till centralskolan.


SvB Marmorbruketskolan
Marmorbrukets skola, byggd 1890, foto ca 1960 ur Sv. bebyggelse


SvB Timmergata skola
Timmergata skola, byggd 1905, foto ca 1960 ur Sv. bebyggelse


SvB Kyrkskolan
Kyrkskolan, byggd 1920, foto ca 1960 ur Sv. bebyggelse