Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Vägar och samhällen runt Kopparbo


Vägar fram till 1800-talets slut

De gamla körvägarna runt Kopparbo var smala och krokiga. Man måste först åka mot norr för att komma vidare till Norrköping eller Timmergata. För att komma till Kvarsebo måste man förmodligen köra via Stavsjö.

Från Lövsgata körde man först över Lopptäppan, sedan över nuvarande Kvarsebovägen och därefter norr om Gängsmossen. Först där kunde man välja väg. Antingen mot väster över Mörkhult, mot kyrkan och Norrköping. Eller mot öster över Norrtorp mot Timmergata. På sidan om Skogsvandringar visas dessa vägar.


Grannsamhällen

Kopparbos grannsamhällen vid Bråviken har sedan många 100 år varit Kvarsebo, Timmergata, Marmorbruket och Sandviken. Närmare Norrköping ligger andra gamla fiskesamhällen som Porsgata, Sjövik och Stenbäcken. Alla är idag lugna idyller med en blandning av åretruntboende och sommargäster. Men både Timmergata, Sandviken och Marmorbruket har en lång och bullrande industrihistoria.


Vägen mot Sandviken

Dagens väg från Sandviken sträcker sig längs en dalgång från Fridsäter förbi Bränntorp, Holmtorp, Oxåker och Bäcktorp fram till Gruvstugan. I dalgången går Bodabäcken som förr var betydligt stridare och där man har utnyttjat fallen för en hytta och några sågar. I sluttningarna ner mot dalgången har under tidernas lopp flera marmorbrott etablerats. De syns fortfarande i terrängen vid Holmtorp, Oxåker och Hagstugan. Mitt emot vägen till Oxåker når man t.ex. marmorbrottet Tintomara.

Vägen mot Norrköping efter Sandviken visas med några gamla bilder.


Vägen mot Kvarsebo

Fram till 1928 gick vägen bara fram till Timmergata tegelbruk och ner till Timmergata strand. Då gick det också en smalspårig järnväg vid sidan om körvägen.


Gångstigar

Utöver körvägarma fanns det gångvägar som var betydligt kortare.
Till Marmobruket gick Marmorstigen för arbetare och fram till 1886 även för skolbarnen. Från 1886 och fram till 1950-talet gick barnen i Timmergata skola och använde då Stenbrinksvägen som skolväg. Arbetarna vid Timmergata tegelbruk gick en annan stig från Karlslund. Se Skogsvandringar.


Vägar på 1900-talet

Vägsträckan Porsgata - Sandviken - Kopparbo - Timmergata började byggas 1895. Först 1928 blev det en väg förbi Timmergata fram till Kvarsebo. Vägen från Sandviken gick i en bördig dalgång där jordbruksmark inte fick fördärvas. Den drogs intill berg eller skog. Fram till djurparkens tillkomst i mitten av 1960-talet var vägen grusad och ännu slingrigare än idag.


Infart till Kopparbo

Avtagsvägen till Kopparbo beskrivs på några egna sidor.


Fridsäter

Nedanför nuvarande handels-trädgården låg tidigare en herrgårdsliknande sekel-skiftesvilla som under sina glansdagar var bostad för en fabrikör Blomgren. Då var också Bodaviken inhängnad med tillträde förbjudet.

Senare blev Fridsäter sommarkoloni för "mindre bemedlade Norrköpingsbarn" och det var då Bodaviken började användas som allmän badvik. Villan förföll på 1970-talet och rucklet revs 1982.


Pipflokan

Pleurospermum Austriacum, växte från början bara utefter vägen vid Oxåker. Senare har den spritt sig längre bort. Den går även under namnen slökesticka eller kolmårdsväxten och är fridlyst.


Pipfloka
"Pipfloka, 1-2 m lundar, norra Östergötland och södra Södermanland. Sällsynt. Blommor vita. Juli - aug."