Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Vägen till Norrköping


Den vanligaste resan från Kopparbo är onekligen vägen mot Norrköping. Man kan då antingen köra E4 via Krokek och Strömsfors eller ta vägen utefter stranden. Båda tar ungefär lika lång tid, den senare är något kortare.

Vägen utefter stranden bjuder på många intressanta vyer.

Strandvägen passerar flera gamla fiskesamhällen som nu har blivit villaområden med blandade åretrunt- och fritidshus. Efter Sandviken passerar man Sjövik, Stenbäcken, Torskär, Porsgata, Getå, Hammaren och Sikudden.

Under större delen av sträckan går järnvägen innanför och ovanför landsvägen. Efter Porsgata var vägen under lång tid del av huvudleden, riksettan, mellan Stockholm och södra Sverige.

Alla har chans att se de vackra omgivningarna som de ser ut i dag. Därför visas här istället några vykort från förr.


V6S2 1915 Ettan
Vid korsningen i Sandviken ligger denna villa, som numera är restarang Ettan


V6G4 1960 Vagparti
Strax efter Sandviken kommer Sjövik


Sandvikens promenad
Ännu tidigare stod farliga stenar vid sidan om den smala vägen


V6G7 1930c JvgGeta
Här syns riksettan och järnvägen kring 1930. Det stora huset var spannmålsmagasin. Säden fraktades över Bråviken för att sedan lastas på järnvägen. Senare användes byggnaderna som verkstadslokaler tills de revs 1980.


V6G1 1918 Olycksplatsen
Avsänt 11 okt 1918, d v s 11 dagar efter Sveriges största järnvägsolycka. Text: "Här ser du platsen där järnvägsolyckan timade. Farbror och jag har varit därute."