Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Sandviken


Sandviken har under århundraden varit en viktig knutpunkt för transporter utefter Bråviken och upp i Kolmårdsskogarna.

Det har länge funnits bebyggelse i vid Bodaviken. Från vikingatid har man funnit en stormansgård med gravfält. Området kring Sandviken - Svintuna var länge huvudbygd på norra Bråviksstranden. Kvar finns Svintuna kvarn, där bönderna på Vikbolandet malde säd.

Sandviken var redan på 1600-talet den naturliga hamnen för Stavsjö bruk. Mellan Stavsjö och Sandviken byggdes den s k Kutsvägen som delvis finns kvar. Många gjutjärnstackor har fraktats upp från båtarna i Sandvikens hamn och många kanoner, kulor, lod och granater har under svett och vedermödor lastats tillbaka på båtarna.

Senare byggdes Nunnebanan, delvis för att kunna frakta allt virke som måste avverkas efter nunnefjärilens härjningar.


Sandvikenkarta
Del ur häradskartan från 1870-talet, d v s före Nunnebanan
Ur kommunalstämmoprotokoll från senare delen av 1800-talet framgår att nykterhetstillståndet i Sandviken lämnade mycket övrigt att önska. Vid lastageplatsen förekom spritlangning. Då Nunnebanan byggdes var det som värst. Spritorgier och slagsmål hörde till ordningen för dagen.

1936 blev Sandviken municipalsamhälle och antog namnet Kolmården för att inte förväxlas med sin större namne i södra Norrland. Senare bildades Kolmårdens kommun tillsammans med Krokek och till slut uppgick allt i Norrköpings kommun.1900c Sandvikens hamn1905 Sandviken vykort

Vykort över Sandviken i början av 1900-talet. Stationshuset i mitten är numera restaurang Sjöstugan.


Numera är Sandviken en stilla idyll med campingplats, restauranger och tilläggsplats för fritidsbåtar.

Och kanske en stilla promenad utefter bäcken och Svintuna kvarn.


1900c SandvikenHamnen när det var som mest intensivt kring år 1900
1910c Sandviken
Hamnen med Nunnebanans spår och lastkajer, ca 1910


1960c Sandviken fiskebatar
Fiskebåtar Sandviken på 1950-talet.