Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Rundvandring i Marmorbruket


Marmorbruketnummer
Del av orienteringskarta från 1985.


Från Marmorbrukets nedre parkering (1) passerar vägen Bråvallaområdet med Tegelbruket (2) ner mot Marmorbrukets brygga (3). När driften var i gång var området fyllt av torklador, kranhus och kolplatser. Kalken bröts i brottet ovanför kalkugnarna (4). Kalk och tegel lastades ut vid bryggan.

Vandringen fortsätter på den transportväg som anlagts fram till utskeppningsplatsen (6) vid Flathällen (7). Man passerar då det s k Limbergs- eller Sjöbrottet (5). Vid Flathällen ansluter Kopparbostigen som går mot Vildmarkshotellet.

Stigen fortsätter sedan genom skogen tillbaka mot Marmorbruket. Man passerar då Stora Villan (11) som under 1900-talets första hälft beboddes av Marmorbrukets ägare.

Efter förvaltarbostaden (12) kan man ta av mot utsiktsplatsen "Tittut" (8). Intill vägen låg här den äldsta verkstadsbyggnaden (10) och det största marmorbrottet, Verkstadsbrottet eller 1:an, 180 meter djupt (9).

Längre fram utefter stora vägen ligger den gamla klockstapeln (13), gamla konsum (14) m fl byggnader. Utmed vägens södra sida finns flera igenlagda marmorbrott samt den stora verkstadsbyggnaden (15) uppförd 1902, senare om- och tillbyggd, i vilken verksamheten drevs fram till avvecklingen 1970.

På norra sidan finns bostadshus där fastigheten Snörum (19) en tid var skola och Fridtuna (18) lärarbostad. I den branta backen vid stentippen finns ett boplatsområde från stenåldern (16).

Marmorbrukets skola (17), dit barn från Kopparbo måste gå, ligger utefter stora vägen mot Marmorbruket.