Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Kopparbobornas väg till Marmorbruket


Kopparbostigen
Del av orienteringskarta från 1985. Stigen sammanfaller med den vandringsled som numera är utstakad till Marmorbruket.


De marmorarbetare och skolbarn som förr bodde i Kopparbo tvingades att gå till fots till Marmorbruket utefter bergssluttningen mot Bråviken. Den stig som de trampade upp är fortfarande fullt användbar och kallas Kopparbostigen. Den passerar Grå Berget, Röda Berget och Falkberget med höga stup och utsiktsplatser.

Närmast Marmorbruket kan man gå utefter den gamla kajen / transportvägen som är ett imponerande bygge utefter vattnet på en sträcka av ca 500 m.

Man bör också passa på gå upp till utsiktsplatsen Tittut med ett lusthus byggt i början av 1800-talet. I detta lusthus har både Atterbom och Almkvist arbetat.

Marmorbruket är värt ett ordentligt besök. Gör t ex en rundvandring på ca 2,5 km eller läs om Marmorbrukets historia.


Flathallan
Vid Flathällan låg ett gammalt torp som såg ut så här kring 1940
Adam och Eva
En promenad utefter stigen från Vildmarkshotellet till Marmorbruket rekommenderas i början av juni då hela bergen blommar med både vanliga och mindre vanliga blommor. Man kan utefter stigen få se bl a orkidéer, t.ex. Adam och Eva.