Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Getåravinen


Getåravinen är en stor naturupplevelse. Den är riksintressant som geologisk bildning och har en rik och spännande flora. Den förmedlar en andaktsfull atmosfär, med porlande vatten och fågelsång.

Ravinen ligger i en sprickzon som har fått sin nuvarande form genom erosion och sediment. I samband med senaste inlandsisen fylldes dalen med finsediment, vars ursprungliga nivå syns som en tydlig platå ovanför ravinen. I takt med att landet höjt sig ur havet har en bäck skurit sig ner i sedimenten och ravinen fått sin typiska form.

Getakarta

En bit upp i ravinen finns Onkel Adams källa med namn efter författaren Carl Anton Wetterbergs pseudonym. Han bodde i Getå på 1850-talet: "I sin dal hon ligger gömd obemärkt och glömd, därför grumlas sällan lilla källan."


En lätt stig leder upp genom ravinen. Nedre delen är parkartad med stensatta kanter. Vegetationen är lummig med lövträd som klibbal, björk, ek, hägg och hassel. Längre upp börjar en högstammig och parkliknande granskog, som planterades på 1870-talet. Den goda jordmånen gör granarna ovanligt höga, vilket skapar känslan av en pelarfylld katedral. I den övre delen av ravinen slingrar sig bäcken i vackra bågar.

GetagranarFloran längs bäcken är spännande med flera ovanliga arter. Där är gott om ormbunkar som strutbräken, hultbräken, majbräken och ekbräken. Andra växter på gullpudra, storrams, bäckbräsma, skavfräken och lundstjärnblomman Bäcken kan tyckas obetydlig men i det klara vattnet lever ovanliga fiskarter som bäcknejonöga och bäcköring. Under vintern är ravinen ett tillhåll för strömstare.

Stigen leder upp till Getåbergen där man har en fantastisk utsikt. Längre bort ligger Algutsboda där ett vägmärke upplyser om att man lämnat EU och kommit in på svenskt område. Detta har satts upp av samma personer som ger trafikanterna på E4 olika underfundiga, budskap på en stor handmålad skylt.