Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Getå


Om man tar strandvägen från Norrköping till Kopparbo så passerar man Getå. Här påminns man om tågolyckan 1918. Banvallen klamrar sig fortfarande fast vid den branta sluttningen ner mot vägen och vattnet. Men uppe i ravinen på andra sidan järnvägen bjuder Getå en förunderlig och hänförande natur.

Tågolyckan 1 oktober 1918 berodde på att banvallen underminerats av häftiga höstregn gled ner över landsvägen. När tåget kom i 70 km fart störtade det nerför stupet. Loket borrade sig in i leran och sex av tio vagnar följde med. Efter ett tag började järnvägsvagnarna att brinna. 41 dödsoffer krävdes, flera kunde inte återfinnas.

Genom tunneln under järnvägen kommer man in i Getåravinen. Den förr så skummade och laxrika Getån är numera mer beskedlig men har genom årtusendena grävt sig ner genom jordlagren och nu är ravinen något mitt emellan park och orörd urskog. Man känner sin litenhet under de ofantliga träden som växer vindskyddade nere i den djupa ravinen. Området har ett rikt, och delvis unikt, växt- och djurliv.

På 1880-talet köptes Getå gård av Robert Nobel. Tillsammans med Rudolf Abelin skapades växthus, vinodlingar och vägar uppför bergssluttningen. Kvar från denna tid finns främst den s k Trädgårdsvillan i fornnordisk stil.


1960 Geta turisthotell
I början på 1900-talet blev Getå gård pensionat. Från 2014 skall det bli behandlingshem.
SvB Geta villa
Trädgårdsvillan