Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Djurparken med båt från Norrköping


När Djurparken startade 1964 satsade man bl a på att transportera besökare med båt från Norrköping. En flybrygga placerades intill sjöbodarna på Bäckängsstranden. Från bryggan ledde en stig upp till Djurparkens gamla entré.

Från flytbryggan gick en stig upp till Djurparkens gamla entré. På den brantaste delen byggdes en trappa som fortfarande finns kvar. Den har ca 125 trappsteg.

När Vildmarkshotellet byggdes 1984 togs flytbryggan bort och man byggde istället en pir vid hotellet.

Men båttrafiken blev allt glesare och har numera upphört.


1986c Vildmarkshotellet
Vildmarkshotellet och bryggan för turbåtar.


1983 Brygga djurpark
Flytbryggan. Foto 1983.
2008 Trappan
Den gamla trätrappan är nödtorftigt reparerad och används numera för att komma ner till de gamla sjöbodarna.