Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Svinsta skär


Svinta är en liten ö som ligger rakt söder om Marmorbruket. Namnet har samma ursprung som t ex Svintuna kungsgård, Svintuna kvarn och Svintunasjön (numera Svinsjön).

Ön skulle varit nästan okänd om inte Gideon Wahlberg, varité- och teaterchef, hade satt upp ett folklustspel i skärgårdsmiljö i Norrköping 1922. Han hade skrivit en melodi och i texten skulle han ha med ett namn på en ö i Bråviken. Han ville något lämpligt namn och fick förslag som Katten, Kvist och Högholmen m.fl. Inget passade dock kompositören. Då kom en man in med en back läskedrycker. Wahlberg ropade till mannen - ge oss ett namn på en holme i Bråviken - varvid mannen genast svarade: Svinta skär. Wahlberg tackade och nästa dag var visan färdigskriven.

Vid en senare utflykt till skäret visade det sej att ön var täckt av högväxande ljung och några bergknallar. Det fanns ingen möjlighet att dansa där.

En dansbrygga byggdes långt senare och 1975-1985 arrangerades regelbundna båtturer för dans på bryggan. Men dansbryggan revs. 1993 byggdes en ny dansbana som höll igång några år.

Intresserade kan fortfarande (år 2002) dansa på Svinsta skär om man tar sig dit själv och nöjer sig med vindens ljud eller har egen medhavd musik.


Dansen den går uppå Svinsta skär,
hör klackarna mot hällen.
Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.
Blommorna dofta från hagen där
och många andra ställen
och mitt i taltrastens kvällskonsert
hörs många muntra skratt.

Refräng:
Ljuvlig är sommarnatten,
blänkande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna,
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.

Gossen tar flickan uti sin hand
och vandrar nedåt stranden,
lossar sin jolle och ror från land
bland klippor och bland skär.
Drömmande ser han mot vågens rand
som rullar in mot sanden,
kysser sin flicka så ömt ibland
och viskar "Hjärtans kär".

Refräng

Solen går upp bakom Konungssund
och stänker guld i vågen.
Fåglarna kvittra i varje lund
sin stilla morgonbön.
Gäddorna slå invid skär och grund
så lekfulla i hågen.
Men sista valsen i morgonstund
man hör från Svinsta skär:

Refräng


Svinta brygga
Svinta brygga

Svinta dans
Svinta dansbana