Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Omgivningar

Olycksbåtar på Bråviken


Kopparbo passeras av många typer av fartyg. Många har säkerligen haft problem på sjön.

Här visas tre båtar som på olika sätt varit inblandade i olyckor


2009 Krockad bat
Destination Gotland skadades vid krock 2009 i Nynäshamn. Lätt omplåstrad tog den sig här in till Norrköpings hamn.


2009 Athena
Svenska Amerikalinjens "Stockholm" krockade och sänkte Andrea Doria 1956. Den såldes sedan till DDR och döptes till "Völkerfreundschaft". 2009 hette den "Athena" och passerade Kopparbo med tyska turister.


2008 Gotheborg
Ostindiefararen "Götheborg" förliste utanför Göteborg 1745. En kopia har byggts och den seglade jorden runt 2008. Den passerade Kopparbo på väg till Norrköping.

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss