Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Trafik på Bråviken före 1870


Före 1870 gick båtarna förbi Kopparbo

Den mesta trafiken till och från Kopparbo måste fram till 1900-talet ske på Bråviken..

Genom alla tider har det varit spännande för folk i Kopparbo att studera båtarna på Bråviken. Det är intressant idag och det var säkert lika intressant för 300 år sedan. Trafiken har ändrat karaktär och intensitet. Fartygen har ändrat skepnad. Men deras gång över stilla eller upprörda vatten har alltid varit fascinerande.

Det fanns vikingabosättningar kring Boda-viken på 900-talet och deras fartyg måste ha passerat Kopparbo. När Norrköping utvecklades som handelsstad på 1600-talet började fraktskutor att passera. Sedan kom ryssarna över Bråviken kring 1720 och brände både Norrköping och den omgivande landsbygden.

Fram till början av 1800-talet var det enbart roddbåtar och segelfartyg som passerade. Men 1820 kom den första hjulångaren "Norrköping" vilket måste varit en chockartad upplevelse för de ca 20 personer som då bodde i Kopparbo. Fartyget gick till Stockholm men kom inte tillbaka förrän efter 4 månader på grund av tekniska besvär. Sedan blev det ytterligare några problemfyllda resor under 1821 tills ägarna tröttnade på tekniken och rev bort ångmaskinen. Fartyget blev sedan en ren seglare, tydligen en ganska dålig sådan, för den förliste efter några år.

1826 kom nästa försök med "Ormen Långe", som pressade ner restiden Norrköping - Stockholm till 18 timmar. Under dessa timmar kunde man dessutom njuta av att bli serverad av en "skänkjungfru". Men fartyget var mycket svårmanövrerat och måste övergå till enklare kanaltrafik efter några år. Under en kanalresa lade den sig att vila på Roxens botten där den lär ligga än i dag.
Blixten
Hjulångaren "Blixten"

På 1830-talet tillkom många nya hjulångare med namn som "Norrköping", "Cometen", "Raketen" och "Östergöthland". De tre förstnämnda fartygen gjorde 1844 ca 230 resor till Stockholm med totalt 9000 passagerare. Det blir ungefär en båt om dagen som passerade Kopparbo. Senare tillkom ytterligare en båt "Blixten". Men trots namnen presterade ingen av dessa båtar några högre hastigheter (ca 3 knop) och ingen lade till vid någon brygga utefter Bråviken.

Efter 1860 kom propellerfartygen. Ångaren "Norden" blev en trotjänare på traden Norrköping - Stockholm. Den var bekvämt inredd med aktersalong och restaurang som fick servera vin och sprit. Men så kostade det också i början hela 9 riksdaler att åka enkel resa.

Det blev alltfler ångbåtar på rutten till Stockholm. Inte ens järnvägens intåg gjorde slut på trafiken. Resan var billig och tog bara en natt. Man sov ombord - sedan man ätit och druckit gott samt spelat vira.