Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Fåglar i Bråviken


Utanför Kopparbo finns det mängder med sjöfåglar. De fåglar som syns mest är ejdrar, knölsvan, fiskmås, skrattmås och skarv.

Om man är intresserad kan man upptäcka även mindre vanliga arter som havsörn, häger, lom, knipa, vigg, tärna och skrak.

11
Knipa
4
Gråtrut
7
Havsörnen häckar i de oländiga bergen öster om Kopparbo och syns ibland när den seglar i uppvindarna.
12
Fisktärna
9
Storlommens lite kusliga läte hörs ofta men det ät inte så lätt att få syn på fågeln.
3
Fiskmåsen är mycket vanlig, speciellt under körsbärssäsongen
10
Hägern syns ibland, oftast ensam
2
Skrattmåsen med det karakteristiska svarta huvudet.
13
Storskrakefamilj innan örnen har härjat
5
Knölsvanen syns hela året. Den simmar fram och tillbaka över Bråviken för att få omväxling i maten. Under sommaren kan inte de vuxna fåglarna flyga.
1
Skarven är en nytt inslag i Bråvikens fauna. Den invandrade från Kalmarsund till yttre Bråviken 1988. Nu häckar den på ön Skallskär öster om Kopparbo men också utanför Krokek. Skarvens häckningsplatser blir ganska snart helt dominerade av fågelspillning och träden står kala och vita.
6
Ejderhannarna kan synas i början av året men rymmer sedan till havs. Honorna får hjälpas åt att ta hand om de ungar som inte örn eller trut har tagit
8
Viggen finns på hösten i stora flockar på andra sidan Bråviken men mindre flockar finns också vid Kopparbo