Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Fåglar i Bråviken


Utanför Kopparbo finns det mängder med sjöfåglar. De fåglar som syns mest är ejdrar, knölsvan, fiskmås, skrattmås och skarv.

Om man är intresserad kan man upptäcka även mindre vanliga arter som havsörn, häger, lom, knipa, vigg, tärna och skrak.

13
Storskrakefamilj innan örnen har härjat
2
Skrattmåsen med det karakteristiska svarta huvudet.
3
Fiskmåsen är mycket vanlig, speciellt under körsbärssäsongen
5
Knölsvanen syns hela året. Den simmar fram och tillbaka över Bråviken för att få omväxling i maten. Under sommaren kan inte de vuxna fåglarna flyga.
8
Viggen finns på hösten i stora flockar på andra sidan Bråviken men mindre flockar finns också vid Kopparbo
11
Knipa
1
Skarven är en nytt inslag i Bråvikens fauna. Den invandrade från Kalmarsund till yttre Bråviken 1988. Nu häckar den på ön Skallskär öster om Kopparbo men också utanför Krokek. Skarvens häckningsplatser blir ganska snart helt dominerade av fågelspillning och träden står kala och vita.
10
Hägern syns ibland, oftast ensam
4
Gråtrut
12
Fisktärna
6
Ejderhannarna kan synas i början av året men rymmer sedan till havs. Honorna får hjälpas åt att ta hand om de ungar som inte örn eller trut har tagit
9
Storlommens lite kusliga läte hörs ofta men det ät inte så lätt att få syn på fågeln.
7
Havsörnen häckar i de oländiga bergen öster om Kopparbo och syns ibland när den seglar i uppvindarna.