Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Bråviken


Braviken

Kring Kopparbo störtar Kolmården rakt ner i Bråviken. På höjderna har man en svindlande utsikt. Under vattenytan är det mycket djupt mot Kolmården. Sedan blir det grundare mot Vikbolandet.

Bråviken är en ensidig gravsänka d.v.s. en förkastning där olika delar av berggrunden rört sig i förhållande till varandra. Berggrunden under Bråviken har sjunkit ner under havsytan och skapat den karakteristiska förkastningsbranten. Förskjutningarna i berggrunden skedde för några hundra miljoner år sedan. Bråvikenbranten är en av flera förkastningar som kan följas västerut från Vättern.

Kolmårdens branter mot Bråvikens nuvarande vattenyta är ca 70 m höga. Men sedan är resten av Kolmården ganska platt. Landhöjningen pågår fortfarande med ca 25 cm på 100 år.

Bråvikens vatten är bräckt men med olika salthalt i inre och yttre delen. Där finns (eller har funnits) gös, gädda, ål och plattfisk. Strömmingen är jämt fördelad i hela viken. Bråviken var en förutsättning för de första bosättarna i Kopparbo eftersom fisk utgjorde basfödan.


Braviksforkastning
Kolmården och Bråviken är resultatet av kraftiga jordskalv.
Förr var Bråviken täckt av is under februari - mars men nu har klimatet blivit varmare.

Vattentemperaturen på sommaren har svårt att nå upp till 20 grader.

Vattennivån kan växla 1,5 meter. Den är normalt högst i början av året men sjunker kraftigt under våren för att sedan stiga under sommaren. Men under högtrycksperioder kan vattennivån sjunka snabbt.Förklaring till namnet Bråviken

Förleden Brå- skulle kunna vara antingen ett adjektiv brå med betydelsen `brant´ eller ett substantiv, fornsvenska bra `kant, rand, ögonbryn´ o. dyl. Enligt ett annat förslag skulle förleden vara ett adjektiv, det äldre brar med betydelsen glänsande. Det fornsvenska viknamnet skulle då vara `den glänsande´, blänkande, dvs den vik som är så lungn och stilla eller så ljus och öppen, att den glänser och blänker.

Men detta borde nog syfta på vikens inre delar, då Bråviken är känd bland sjöfarare för sina besvärliga kastvindar från norr. En förklaring till vikens vackra namn `den glänsande´skulle då kunna vara att namnet tillkommit för att beveka viken att visa sig från sin bästa sida, i så fall är namnet ett s.k. noanamn.

Man kan jämföra med beteckningar som gullfot o.d. på större rovdjur som varg och björn i äldre tid, använda i tanke att göra dem vänligt stämda och inte utmana i onödan. Som den gamla ramsan lyder:

Kallar du mig varg, då blir jag dig arg, kallar du mig gull, då blir jag dig hull.