Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Timmergata tegelbruk


Timmergata AB

bildades för att kunna locka nytt kapital. Man var då mitt i en omfattande ombyggnad av tegelbruket. Bland annat investerades i järnvägar ner till Bråviken och till lertaget, sandtaget och torvmossen. Man gjorde också provbrytningar för att undersöka möjligheterna till gruvverksamhet och stenindustri. Spår efter detta finns främst vid Norrtorp men även vid gamla vägen mot Kopparbo och vid Timmergata strand.

1905 var det nya tegelbruket klart och verksamheten blomstrade. Men storstrejken 1909-1910 och depressionen 1921 medförde årslånga avbrott i verksamheten. Sedan drabbades tegelbruket av en omfattande brand 1924. Det återuppbyggdes, men produktionen av rör och taktegel upphörde, man fortsatte bara med murtegel. Driften fortsatte med upp- och nergångar fram till mitten av 1950-talet då billigt tegel från Polen och Östtyskland slog ut större delen av den svenska tegelindustrin.

Bruket köptes 1947 av Holmens Bruk som var intresserade av skogen. Tegelproduktionen fortsatte i begränsad omfattning tills det mesta brann upp 1962. Industriområdet köptes då av Kolmårdens kommun. Idag används några av de gamla industribyggnaderna för småindustri.


1930c Tegelbruksarbetare
Tegelbruksarbetare 1920-talet. Stående längst till vänster är Robert Karlsson från Råbäck i Kopparbo. Bilden visar säkert fler personer från Kopparbo.


1939 Tegelbruk
Tegelbruket 1939. Det brann ner i januari 1962.


På flygbilden ovanför syns längst ner vägen/stigen som går genom skogen till Kopparbo. Vid vägen ligger bostadsfastigheten Vilan som klarade branden i tegelbruket, men som brann ner 2011. Se vidare sidan om Vilan.

Vägen till höger är Kvarsebovägen där avtagsvägen till höger går till Norrtorp. Strax bortom vägen syns det gamla Marketenteriet som numera är bostadshus.