Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Timmergata strand - gamla sommarvillor


Man kommer till Timmergata strand från Kopparbo genom att gå stigen eller köra bil till parkeringsplatsen för fritidsfiskare.

Vägen ner mot stranden är bred och grusad men avstängd med bom. Vid stranden och utefter vägen finns många spår av tidigare verksamheter

En karta över området och vägarna dit finns på sidan: Stigar och utflyktsmål mot Timmergata


Sommarställen från 1800-talet

På berget bortanför vändplanen ligger de tre gamla fastigheterna Stranden, Klippan och Skogshyddan. De avstyckades från Timmergata år 1906 men de två förstnämnda var bebyggda betydligt tidigare.

Husen har en strålande utsikt och syns alltså bäst från vattnet. Men de byggdes i en tid då bilar inte fanns och båten var det bästa fortskaffningsmedlet.


Timmergata brygga

Kring sekelskiftet 1900 var det betydligt bekvämare att åka på Bråviken än på de dåliga vägarna genom Kolmården. Ångbåtarna utefter Bråviken angjorde naturligtvis Timmergata. Herrgården hade två utfartsgrindar, en mot Bråviken och en mot Kolmården.

Ångbåtstrafiken upphörde 1947. Det finns numera knappast några spår kvar av bryggan. Vägen till Herrgården är igenväxt.


2007 Strandtorpet
Fastigheten Stranden (foto 2007). Här låg det ursprungliga Strandtorpet redan i mitten av 1800-talet och där bodde då fiskare och arbetare vid Timmergata tegelbruk.
2007 Timmergata Skogshyddan
Fastigheten Skogshyddan (foto 2007). Huset byggdes i början av 1900-talet


2007 Timmergata Klippan
Fastigheten Klippan (foto 2007) Huset byggdes troligen på 1880-talet.
2007 Timmergata ejmotorfordon
Skylten "Ej motorfordon" på vägen mellan Herrgården och Bryggan behövs knappast längre (foto 2007).