Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Timmergata strand - spår av tidigare verksamhet


Man kommer till Timmergata strand från Kopparbo genom att gå stigen eller köra bil till parkeringsplatsen för fritidsfiskare.

Vägen ner mot stranden är bred och grusad men avstängd med bom. Vid stranden och vägen finns många spår av tidigare verksamheter.


Järngruvor från 1600-talet

I bergsbranterna ner mot stranden har man periodvis brutit järnmalm som sedan fraktades vidare med båt. Kvar finns sår i berget och massor av skrotsten. Gruvan är mycket svår att nå från land.


Apberget

Sveriges television hade under åren 2005-2007 en prisbelönt ungdomsserie "Wild Kids". Serien hade Kolmårdens Djurpark som centralpunkt och många aktiviteter förlades på andra platser i närheten. Efter varje avsnitt samlades t.ex. deltagarna på "Apberget" för summering och prisutdelning.

Det låg strax ovanför stranden. Till skillnad mot äldre konstruktioner var stenarna av målad frigolit. De är numera bortrensade.


Timmergata brygga

När det gick ångbåtstrafik på Bråviken fanns det också en ångbåtsbrygga i Timmergata. Trafiken upphörde 1947 och av bryggan återstår bara stenar.


Transport av tegel

Där vägen slutar vid stranden finns resterna av den kaj som byggdes för tegelpråmarna. Dessa gick främst till Norrköping, men också till Stockholm.

Vägen mot stranden är brant. Där var det svårt att använda hästar eller lokomotiv. Istället byggdes kring 1910 en dubbelspårig järnväg med en vinsch längst upp. Det nedåtgående fullastade vagnen fick dra upp den oftast tomma vagnen från utlastningskajen.


2007 Timmergata gruva1
Övre delen av gruvan (foto 2007).
2007 Timmergata gruva2
Gruvan är ett stort jack i branten mot Bråviken. Inte konstigt att många dödsolyckor inträffade (foto 2007).


2007 Timmergata apberg
Apberget (foto dec. 2007). Aporna var redan försvunna, resten blev bortstädat 2008.
2007 Timmergata utlastning
Vändplanen med gamla utlastningshamnen. Resterna av Timmergata ångbåtsbrygga i bakgrunden (foto 2007).