Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Timmergata gård


7/16 mantal frälsehemman

1695 Karta Timmergata

Karta från 1695, arealavmätning. Avståndet utefter stranden är ca 4 km. Att gå från Lövsgata (längst till vänster) till Timmergata gård tog ca 25 min. I den här oläsbara texten står namnet på de olika torpen. Längst ner finns en karta över Kalvholmen som också ingick i Timmergata.


1870 Haradskartan

Häradskartan från 1870. Vid jämförelse mellan kartorna syns att Klumpkärret (söder om S i Stenby) delvis har blivit utdikat. Den nyvunna åkermarken kallades Kopparbp gärde eftersom den gränsade mot Kopparbo. Skogsmarken söder om gärdet kallades Kopparbo hage.