Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Timmergata järnväg


Järnvägar

Under tegelbrukets storhetstid, första delen av 1900-talet, byggdes många kilometer smalspårig (600 mm) järnväg. Som längst gick den till Gängsmossen, norr om Kopparbo. Järnvägen från lertaget gick på en ramp över nuvarande Kvarsebovägen så att leran kunde tippas rakt ner i ugnen. Spåret ner till stranden gick i en kraftig brant och här byggdes ett dubbelspår med vinsch så att man kunde utnytta bromskraften från tomma vagnar som drogs uppför branten.

Spåren över Kvarsebovägen försvann när den nya vägen anlades 1928. Övriga spår har försvunnit succesivt, man kan på en del håll ana sträckningen i naturen.


2007 Timmergata vinsch
Järnvägen ner till stranden slutade användas kring 1930. Kvar finns den gamla vinschtrumman (foto 2007).
Jernvegsnet
Kartan hämtad från Maskinteknisk Årsskrift