Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Vilan i Timmargata


Den ursprungliga vägen till Kopparbo gick genom skogen från Timmergata. Vägen passerade Karlslund. Den finns fortfarande kvar, numera som en skogsstig. Vägen är ca 1 km lång.

Det första hus man ser i Timmergata när man kommer från Kopparbo är en nybyggd radhuslänga. Den har byggts där det tidigare fanns ett trevånings hyreshus för arbetarna på tegelbruket. Huset klarade den stora branden i tegelbruket 1962 och användes som hyreshus ända fram till 2011. Då brann det ner och ersattes alltså av en rödmålad radhuslänga.


2013 NyttHus
Nybyggd radhuslänga med hyresbostäder (foto 2013).


2007 Timmergata Vilan
Vilan, bostadshus för tegelarbetare, foto 2007


2012 Vilan Brunnit
Vilan, nerbrunnen 2012