Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Timmergata


Timmergata har fått sitt namn av den väg där man forslade ner timmer från allmänningsskogarna till Bråviken.

Timmergata har varit viktigt för Kopparbos utveckling. Marken i Kopparbo ingick ursprungligen i Timmergata. Tegelbruket var under många år en viktig arbetsplats för människor i Kopparbo. Dessutom gick Kopparbo-barnen i Timmergata skola under en stor del av 1900-talet.

Området kring Timmergata tillhörde ursprungligen Ållonö säteri på södra sidan av Bråviken. I början av 1800-talet, kanske ännu tidigare, fanns där ett tegelbruk. Området köptes 1839 av en grupp privatpersoner som fortsatte att utveckla jordbruk och tegelbruk. Under 1800-talet fanns det en stor marknad för tegel eftersom det var en livlig byggnadsverksamhet i Norrköping. Trots detta gick flera av ägarna i konkurs.

1877 köptes Timmergata av Carl Magnus Rosell som tidigare varit inspektor på gården. Han inledde en period där man avstyckade delar av marken, dels för utarrendering och senare också för försäljning.

1882 övertogs Timmergata av Kapten Karl Magnell och 1898 av Carl-Johan Gustafsson. Men verksamheten i Timmergata gav ekonomiska problem, främst för att tegelbruket var nerslitet. 1905 bildades därför Timmergata AB, där Carl-Johan Gustafsson blev den förste disponenten. . Under denna turbolenta period uthyrdes och såldes många av Timmergatas markområden.

1880 utarrenderades Fridhem för sommarvillor.

1884 utarrenderades resten av Kopparbo till Lars-Johan Pettersson. Området såldes 1903 och detta framgår av karta.

Många andra fastigheter närmare Timmergata som redan var bebyggda med bostadshus. avstyckades också under denna period. De första var fastigheterna vid Timmergata strand.


2007 Timmergata herrgard
Timmergata Herrgård har bebotts av direktörerna för Timmergata AB, Först Carl Johan Gustafsson sedan Johan Lundberg och Sigvard Lundberg. Huset är numera sommarbostad. Foto 2007.
Nordostkarta1960
På kartan från 1960 syns de två stigarna mellan Kopparbo och Timmergata skola resp tegelbruk.


SvB Timmergata skola
Timmergata skola kring 1950. Numera privatbostad.
2007 Timmergata Marketenteriet
Marketenteriet - Hällen (foto 2007)
2007 Timmergata Vilan
Bostadshus för tegelarbetare. Se sidan om Vilan