Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Stigar och utflyktsmål mellan Kopparbo och Timmergata


Bergsmassivet mellan Kopparbo och Timmergata är svårforcerat och mycket brant närmast vattnet. Ett område norr om stranden ingår i naturreservatet Bråvikenbranten där en vandringsled finns utmärkt med orange färg. (Inte visad i kartan nedan.)

Förr fanns det två vägar som användes av folket i Kopparbo för att komma till Timmergata skola och till Timmergata tegelbruk. Vägarna är idag upptrampade stigar som passar bra för en långpromenad eller joggingtur. Se sidan Skogsvandringar.

I bergsmassivet finns dessutom många små och ibland otydliga stigar. Kring 1980 markerades vissa vandringsleder med grönvita markeringar på träden och ibland med pilar. Men många av dessa markeringar har försvunnit.


Utflyktsmål:

Till Kopparbogrottan tar man lämpligen den utstakade vandringsleden från Karlslund.

Timmergata tegelbruk var en stor industri fram till 1950-talet. De flesta byggnaderna är borta men det återstår mängder av spår i naturen.

Av Kalle-Pelles intag och ängsladan återstår bara dikena och några trasiga tegelpannor.

Omkring stigen till Timmergata finns många rester av gammal gruvverksamhet.

Området kring Timmergata strand är en stilla idyll. Där finns rester av en järnväg och en utskeppningshamn samt även intressanta gamla hus.


Reservat

Den röda gränslinjen visar det ungefärliga området för naturreservatet "Bråvikenbranten"

Under sísta a i kartans "Timmergata" finns parkeringsplats för fritidsfiskare (och för andra).